Cum ma protejeaza legea prin inghetarea cursului? – Nominalismul monetar

Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante si nu poate să profite şi nici să lezeze interesele altor persoane, confom art. 1270 din Codul Civil.

Nominalismul monetar

Codul Civil apara consumatorii, fiind prevazut acest principiu foarte clar in art. 2164, potrivit caruia, in cazul în care împrumutul poartă asupra unei sume de bani, împrumutatul nu este ţinut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variaţia valorii acesteia, dacă părţile nu au convenit altfel.

Atentie! Părțile au posibilitatea să deroge de la principiul nominalismului, dacă se întrunește acordul de voință în acest sens. Asadar, contractul poate contine o clauza abuziva prin care se va limiteze acest drept legal. Daca exista o astfel de clauza, va trebui negociata cu banca de catre un specialist.

Cu alte cuvinte, principiul nominalismului nu se aplică acelui contract în care părțile au convenit în mod expres să înlăture incidența normei din Codul civil sau acelui contract în care părțile au convenit în mod indirect derogarea de la acest principiu, introducând o clauză contractuală de indexare, al cărei scop este menținerea valorii reale a obligațiilor pe tot timpul executării lor.

În virtutea principiului nominalismului monetar, suma acordată cu titlu de împrumut trebuie restituită întocmai, indiferent de valorizarea sau devalorizarea acesteia. Desigur că la această sumă, potrivit convenţiei părţilor, urmează a fi adăugate sumele care reprezintă costurile asociate cu acordarea creditului – dobânda şi comisioanele prevăzute în contract.

Conversia monedei

Cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb a pieţei, aplicabilă în ziua realizării conversiei. OUG nr.52/2016 prevede obligaţia instituţiei creditoare de a informa debitorul cu privire la creşterea cuantumului total plătibil de către acesta sau al ratelor periodice cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului, precum şi dreptul consumatorului de a rambursa anticipat creditul convertit.

Curtea constată că mecanismul conversiei în materia contractelor de credit în monedă străină prevede dreptul consumatorului de a putea cere convertirea contractului de credit într-o monedă alternativă, de regulă, cea în care consumatorul îşi primeşte venitul sau deţine activele care finanţează plata creditului sau cea a statului membru al Uniunii Europene în care consumatorul fie a avut reşedinţa la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie îşi are reşedinţa la data formulării cererii de reconversie. Cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb a pieţei, aplicabilă în ziua realizării conversiei.

Prin aceasta reglementare nu se creează tratamente diferenţiate, inegale sau discriminatorii, deoarece se aplică în mod uniform creditelor în curs de derulare şi creditelor viitoare, respectând normele şi principiile egalităţii în drepturi.

Curtea Constitutionala mai constată că legea se îndepărtează de la scopul avut în vedere de iniţiatorii săi, şi anume acordarea dreptului consumatorilor de credite de a solicita conversia în lei sau în orice altă monedă străină a creditelor pe care le-au contractat în euro sau în alte monede străine fără a crea tratamente diferenţiate, inegale sau discriminatorii, cu aplicarea uniformă asupra creditelor în curs de derulare şi creditelor viitoare, respectând normele şi principiile egalităţii în drepturi, precum şi de la finalitatea de a crea un cadru unitar, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze anumite aspecte ale raporturilor contractuale dintre comercianţi şi consumatori.

Echipa noastra va poate sustine in aceasta procedura de negociere cu banca sau de reprezentare in instanta.Leave a Reply